User


cafe plusco
Company
cafeplusco
Country
Afghanistan
Email Address
npurajyyg@niepodam.pl
Contacts (0) View all
cafe plusco
at cafeplusco
Professional Details

Znamy obecne problemy pracodawców i z ka?dym dniem przyk?adamy si? o przygotowanie bardzo dobrej oferty. W naszym zestawieniu posiadamy automaty do kawy i te z s?odyczami - przepyszne i stawiaj?ce na nogi espresso, latte, czy najzwyklej czarn? kaw?. Nasze maszyny vendingowe s? gruntownie kontrolowane, aby nie zawiod?y w wa?nych chwilach. Zajmujemy si? instalacj?, monta?em i serwisem, tak by wspó?pracownicy mogli cieszy? si? kaw? i przek?skami niezale?nie od dnia. Cafeplusco - sprawd? nasz? ofert? automatów vendingowych, automatów do kaw i przek?sek. Nasze us?ugi oferujemy dla firm oraz biur. Staramy si? o najwy?sz? jako?? oferowanych us?ug. https://www.cafeplusco.pl/

Groups

This user does not belong to any groups